Sommige tandartsen werken met lachgas. Dit wordt voornamelijk gebruikt indien de patient bang voor de tandarts is. Door lachgas krijg je een ontspannen gevoel en heb je een verminderd tijds- en/of plaatsbesef.

Hoe werkt lachgas?

De behandeling begint met het opdoen van het neusmasker. Tijdens de gehele behandeling moet u via dit neusmasker inademen. Als u via de mond inademt (bijvoorbeeld als u praat) werkt het lachgas minder goed.

In eerste instantie zal er zuivere zuurstof wordt toegediend. Vervolgens zal er stapje voor stapje steeds meer lachgas worden toegevoegd. Dit kan in het begin een onwennig en vreemd gevoel zijn, wat in de meeste gevallen na enkele minuten is verdwenen en plaats maakt voor een aangenaam en ontspannen gevoel.

Als de juiste concentratie lachgas is bereikt kan de uiteindelijke behandeling door de tandarts plaatsvinden, zoals op gebruikelijke wijze. Het kan dus nog noodzakelijk zijn een plaatselijke verdoving te geven.

Na de behandeling krijgt men nog vijf minuten zuivere zuurstof toegedient. Na ongeveer vijf à tien minuten is het lachgas uitgewerkt.

Nadelen van lachgas

Lachgas mag niet worden gebruikt in de eerste drie maanden van een zwangerschap en je mag pas weer na een half uur deelnemen aan het verkeer.

Daarnaast is lachgas niet voor iedereen geschikt. Het is de tandarts die dit uiteindelijk zal bepalen aan de hand van een aantal criteria. Het hangt onder meer af van de hoeveelheid werk die er moet worden verricht. Er zijn dus redenen, waarom er geen lachgassedatie kan worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is onder andere een beperkte neusademhaling. Maar ook bij mensen met een psychose of aan anderszins onbeheersbaar probleem is lachgas niet mogelijk.