Sinds 1 januari 2006 is er een nieuw zorgstelsel dat elke burger van Nederland wettelijk verplicht zich te verzekeren voor medisch noodzakelijke hulp (basis- verzekering).
Wat medisch noodzakelijk is bepaalt de overheid. Voor alle andere zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. Dit is geen verplichting.

Met de komst van de basisverzekering is het verschil tussen ziekenfonds- verzekering en particuliere verzekering verdwenen.

Een tandartsverzekering kiezen

Of u zich aanvullend wil verzekeren, en zo ja hoe en hoe uitgebreid: dat zijn vragen waarop u uiteraard alleen zelf antwoord kan geven. Let bij de keuze van een tandartsverzekering op de onderstaande punten.

Premie en dekking

Aanvullende verzekeringen verschillen in prijs en dekking, al geldt in het algemeen dat een bredere dekking leidt tot een hogere premie. Maar dat gaat niet altijd op.

Vergelijkbare pakketten kunnen soms sterk in prijs verschillen. Aan de premiehoogte alleen kunt u dus niet zien hoe goed een verzekering is.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), de beroepsvereniging voor tandartsen, is van oordeel dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen de hoogte van een premie en de omvang van de dekking.

Bij een sommenpolis is deze verhouding makkelijk vast te stellen, bij een verrichtingenpolis moeilijk.

Bij een aanvullende verzekering die verschillende soorten zorg dekt, is de verhouding tussen premiehoogte en dekking niet te beoordelen: u weet immers niet welk deel van de premie bedoeld is voor de tandartsdekking.

Door uw tandarts regelmatig een controle te laten uitvoeren, vermindert u de kans op gebitsproblemen.

Keuzevrijheid

Wilt u de vrijheid hebben zelf uw tandarts te kiezen? Dan komt een restitutiepolis eerder in aanmerking dan een naturapolis.

Toegankelijkheid

Bent u nu al aanvullend verzekerd voor de tandarts? Dan is het redelijk dat u vrije toegang krijgt tot een eventueel andere aanvullende tandartsverzekering. Dus zonder selectie naar risico, leeftijd en geslacht.

Informatieve internetsites

Wilt u meer weten over de invoering van de nieuwe zorgverzekering, veranderen van zorgverzekeraar of de acceptatieplicht, raadpleeg dan de speciale website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.denieuwezorgverzekering.nl.

Voor een vergelijking van het verzekeringsaanbod verwijzen wij naar: