Een kapotte vulling of losse kroon of brug moet u tijdig door uw tandarts laten repareren. Ook als uw kunstgebit is gebroken, moet u altijd uw tandarts raadplegen. Voor beide gevallen is in dit dossier beschreven wat u moet doen.

Schade aan een vulling, kroon of brug

Een kapotte vulling of losse kroon of brug moet u tijdig door uw tandarts laten repareren. Onder de loszittende delen kan soms een flinke rotting van de tand of kies ontstaan, die de tandzenuw snel kan bereiken. Dit komt doordat de tand bij het vervaardigen van de vulling of kroon al uitgeboord is. Soms is er dan zelfs een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk om de schade weer goed te herstellen. Ook kan de tand zo ernstig aangetast raken, dat reparatie van de tand of kies niet of nauwelijks meer mogelijk is. Oude (grote) amalgaamvullingen lopen ook een verhoogd risico om af te breken. Als u niet op de dag zelf bij uw tandarts terecht kunt en u heeft geen pijn, dan is dit niet zorgelijk; vermijd kauwen met de bewuste tand en houdt hem extra goed schoon! Een afspraak binnen één of twee weken om de vulling netjes te herstellen is een goede oplossing.

Heeft u een loszittende kroon of brug dan is het overigens belangrijk dat u de losse kroon of brug te allen tijde zorgvuldig bewaart en meeneemt naar uw tandarts! De tandarts kan de kroon of brug dan opnieuw proberen vast te zetten.

Breekt er een klein stukje van de tand zelf af omdat u bijvoorbeeld per ongeluk te hard heeft gebeten op een steentje in een krentenbol, dan is dit meestal niet zo’n dringend probleem. Houdt het goed schoon en neem in alle rust contact op met uw tandarts.

Breekt er een groot stuk af, dan is meestal meer haast geboden. Soms kunt u veel hinder ondervinden van een losliggend stuk tand. Door blootliggend tandbeen kan de tand of kies bovendien behoorlijk gevoelig zijn. Een afgebroken voortand of scherp uitstekende delen vormen een ander vervelend probleem. Uw tandarts zal u in deze gevallen altijd zo spoedig mogelijk willen helpen.

Is er een stuk tand afgebroken door een forse tik of slag en is de tand beweeglijker dan normaal of erg gevoelig, ga dan zo spoedig naar uw tandarts. Staat de tand losser dan normaal dan zal de tandarts de tand weer vast proberen te zetten door middel van een spalk. Soms breekt er zo’n groot stuk van de tand af dat de zenuw bloot komt te liggen. In dat geval is het belangrijk dat de zenuw zo snel mogelijk wordt afgedekt om een eventueel afsterven proberen te voorkomen.

Schade aan kunstgebit of frameprothese

Als uw kunstgebit gebroken is, moet u altijd uw tandarts raadplegen. Soms kunnen de delen makkelijk tegen elkaar geplaatst worden en kan de tandtechnicus uw gebit zonder probleem repareren. Soms passen de delen niet meer tegen elkaar. De tandarts zal dan een afdruk moeten maken om de tandtechnicus de mogelijkheid te geven de reparatie goed uit te voeren. Is er een tand afgebroken of uitgevallen dan geldt hetzelfde.

Repareer nooit zelf uw kunstgebit en zeker niet met protheselijm. Het is dan heel goed mogelijk dat u het kunstgebit verder beschadigt. Bovendien is het voor de tandtechnicus moeilijker om de met lijm behandelde breukvlakken te repareren.

Als u het kunstgebit ’s ochtends brengt, kan hij vaak nog op dezelfde dag worden gerepareerd. Het verdient aanbeveling de tandarts altijd de reparatie in de mond te laten controleren.

Heeft u een frameprothese of een plaatje met ankers, dan kan de behandeling weleens beduidend lastiger worden. Een afgebroken anker bijvoorbeeld, moet opnieuw aan het frame gesoldeerd worden of aan het plaatje worden vastgemaakt. Deze procedure zal meer tijd vergen. Vaak heeft u dan toch de prothese binnen anderhalve dag weer terug. Ook in dit geval is nacontrole door uw tandarts belangrijk.