In dit dossier behandelen we een dik gezicht. We maken hier onderscheid tussen het krijgen van een dikke kaak zonder behandeling (een onstoken wortelpunt, tandvleesontsteking en andere oorzaken) en het krijgen van een dikke kaak na een behandeling (na het trekken, na zenuwbehandeling en na chirurgische behandeling).

Wat te doen bij een dik gezicht

Als u een dik gezicht heeft, is het belangrijk dat u rust neemt en uw temperatuur goed in de gaten houdt. Volg eventuele aanwijzingen van uw tandarts of kaakchirurg altijd op. Werken en sporten zijn in ernstiger gevallen af te raden. Vliegreizen zijn over het algemeen af te raden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw tandarts of kaakchirurg.

Een ontstoken wortelpunt

Een dik gezicht kan vanzelf ontstaan doordat de zenuw van een kies ontstoken is geraakt en is afgestorven. U hoeft dat niet altijd te merken. Soms is de tand misschien een paar dagen gevoelig geweest. Er is in de kaak een ontsteking aan de wortelpunt ontstaan, die vol zit met bacteriën en hun afvalproducten. Op zich kan dit proces soms zelfs jaren voortduren zonder dat u er iets van merkt.

Door een verzwakking van de algemene weerstand zoals griep, kan deze chronische ontsteking omslaan in een acute ontsteking. Het aantal bacteriën rond de wortelpunt neemt toe en het lichaam gaat hen te lijf door meer bloed naar de ontstoken plek te sturen. Hierdoor ‘zet’ het gebied op en het slijmvlies op de kaak zal dikker worden. Als dit proces langer voortduurt kan ook de aangrenzende lip of wang dik worden. Meestal zult u pijn en een drukkend gevoel hebben en soms krijgt u koorts. Uiteindelijk zal er pusvorming optreden in de kaak. Het is van groot belang dat u contact opneemt met de tandarts. Hij kan meestal via de tand die de oorzaak is, het vuil er uit laten komen en u zo voor verdere complicaties proberen te behoeden. Deze behandeling kan in een aantal gevallen prima zonder verdoving gebeuren en u zult dan direct erna merken dat het drukkend gevoel minder is. Bij een dikke plek op de kaak is het soms nodig dat de tandarts er een klein sneetje in geeft om het vuil naar buiten te laten komen. Een verdoving is nu wel nodig, maar door de ontsteking werkt deze niet altijd even goed. Het maken van een sneetje in het slijmvlies van de kaak duurt echter hooguit een moment.

Tandvleesontstekingen

Verwaarloosde tandvleesontstekingen kunnen leiden tot een dikke kaak. Bacteriën kunnen zich in bepaalde gevallen massaal ophopen in de ruimte onder de tandvleesrand en uiteindelijk aanleiding geven tot rotting en pusvorming. Het lichaam zal ook nu weer reageren met een verhoogde bloedtoevoer naar dit gebied. Samen met de pusvorming zal dit leiden tot een verdikking van het tandvlees. In de onderkaak kan dit achterin de mond zelfs leiden tot een dikke wang. Deze ontsteking gaat gepaard met pijn, een drukkend gevoel en een vieze smaak in de mond.

Een ophoping van bacteriën kan ontstaan als uw tandvlees in een slechte conditie is, maar ook bij een half doorgebroken verstandskies. De rottingsbacteriën die de pusvorming veroorzaken leven zonder zuurstof en wat belangrijk is; zuurstof maakt hen zelfs dood. De tandarts kan u dan ook helpen door de ruimte onder het tandvlees met een waterstofperoxideoplossing uit te spoelen. Waterstofperoxide brengt namelijk al veel zuurstof in dit gebied. In ernstiger gevallen zal de tandarts onder verdoving een sneetje moeten geven in het tandvlees.

Vaak worden de problemen na het uitspuiten van de ontsteking minder ernstig van aard, maar de oorzaak is nog niet opgelost. Zo zal ziek tandvlees weer gezond moeten worden gemaakt en verstandskiezen zullen moeten worden verwijderd als zij herhaaldelijk tot tandvleesontstekingen leiden.

Andere oorzaken

Andere minder voorkomende oorzaken van een dik gezicht zijn bv. de bof, een speekselklierontsteking of een gezwel. Het verhaal zou te uitvoerig worden om hier op al deze zaken in te gaan. Belangrijk is dat u in deze gevallen wel contact opneemt met uw tandarts.

Na het trekken

Als er een verstandskies of een gewone kies is getrokken, dan moet u één of meer dagen rekeninghouden met een dikke kaak. Er is dan sprake van een hevige afweerreactie van het lichaam op de ingreep. Vooral de verwijdering van moeilijk liggende onderverstandskiezen kan tot een forse zwelling leiden. U kunt deze zwelling wat proberen te onderdrukken door op de plek van de getrokken kies een zakje gevuld met ijsblokjes tegen de wang te houden.

Over het algemeen neemt de zwelling na een aantal dagen gelukkig weer af. Het is mogelijk dat één of twee dagen na de ingreep de zwelling nog steeds toeneemt en dat u zich erg ziek voelt en er koorts optreedt. Vaak zult u dan ook een vieze smaak en pijn in de mond hebben. U dient dan contact op te nemen met de behandelend tandarts of kaakchirurg.

Na een zenuwbehandeling

Een dikke kaak en pijn na een zenuwbehandeling zijn mogelijk en gelukkig vaak van voorbijgaande aard. Als de zwelling twee dagen na de behandeling nog steeds toeneemt en er koorts ontstaat, dan moet u direct contact opnemen met de tandarts.
Soms kunnen antibiotica helpen bij het onder controle krijgen van het ontstekingsproces. In andere gevallen is het wel eens nodig onder verdoving een klein sneetje in het tandvlees te maken om de zwelling te verhelpen.

Na een chirurgische behandeling

Na een chirurgische ingreep aan uw gebit zoals een tandvleesoperatie of een ingreep aan de wortelpunt van de tand, moet u rekening houden met het optreden van een dik gezicht. U kunt de zwelling onderdrukken door een zak gevuld met ijsblokjes tegen de wang te houden. Ook nu geldt dat u contact moet opnemen met de behandelend tandarts of kaakchirurg als de zwelling na twee dagen nog steeds toeneemt en er koorts ontstaat.